• exp

    おたがいさま - [お互い様]
    hoàn toàn ngang tài ngang sức: それはお互い様だ

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X