• exp

  まぎわ - [間際]
  Ngay trước khi ra đi, cô ấy điện thoại để chào bạn bè.: 出発~に彼女は友達に挨拶の電話をかけた。
  ちょくぜん - [直前]
  Bố anh ấy mất ngay trước khi anh ấy tốt nghiệp đại học.: 彼の父親は彼が大学を卒業する直前に亡くなった。

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X