• adj, adv

  かつかつ
  cuộc sống nghèo nàn: 暮らしはかつかつだ
  đang sống trong cảnh nghèo nàn: かつかつに暮らしていく
  sinh hoạt nghèo nàn: かつかつの生活をする
  カツカツ
  ひんこん - [貧困]
  giúp cho ai đó thoát khỏi nghèo đói và có cơ hội tiếp cận với giáo dục: (人)へ貧困からの脱出と教育の機会を与える
  tham gia quân đội để thoát khỏi nghèo đói: 貧困から抜け出すために軍に参加する
  ひんじゃく - [貧弱]
  văn chương có nội dung nghèo nàn: 文章の内容が貧弱だ
  びんぼうな - [貧乏な]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X