• n

  つとめ - [務め]
  つとめ - [勤め]
  ぎむ - [義務]
  phục tùng mệnh lệnh là nghĩa vụ quan trọng nhất đối với một chiến sĩ: 服従は、兵士としての最も重要な義務
  Nghĩa vụ và quyền lợi làm ~: ~する権利および義務
  Nghĩa vụ giải quyết một cách hòa bình quy định trong ~: ~に定める平和的解決の義務
  Nghĩa vụ yêu cầu cải thiện dịch vụ giáo dục: 教育サービスの改善を求め

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X