• exp

  けんぎょう - [兼業] - [KIÊM NGHIỆP]
  kiêm nhiệm cả vị trí quản lý: 管理職員の兼業
  ngân hàng kiêm nhiệm: 兼業銀行
  vợ kiêm nhiệm (vừa đi làm vừa lo công việc gia đình): 兼業主婦である

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X