• n

  ふくぎょう - [副業]
  Mở cửa hàng làm nghề phụ: 副業で店を開いている
  Trong khi anh ta làm việc ở công ty của chúng tôi anh ta còn làm thêm buổi tối như là nghề tay trái: 彼は私たちの会社で働いていたとき、副業として夜間の仕事をしていた

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X