• n

  ようりょう - [要領]
  nghệ thuật viết thư: 手紙を書く要領
  げいのう - [芸能]
  Giới thiệu tất cả mọi thứ từ nghệ thuật đến kinh doanh: 芸能からビジネスまですべてを紹介する
  Cung cấp tất cả thông tin từ nghệ thuật đến chính trị: 芸能から政治まであらゆる情報を提供する
  Nghệ thuật truyền thống như Kabuki và kịch No đã tồn tại hàng thế kỷ: 歌舞伎や能などの伝統芸能が何世紀も生き残っている
  Có một chế
  げいじゅつ - [芸術]
  nghệ thuật chính diện: まともな芸術
  nghệ thuật chiêm ngưỡng như là bức tranh: 絵画のような視覚芸術
  アート
  hình như nghệ thuật vẽ móng tay rất được ưa chuộng trong năm nay: 今年はネール・アートがはやりそうだ。
  chụp ảnh nghệ thuật: アート・フォトグラフィー
  quản lý nghệ thuật: アート・マネジメント
  びじゅつてき - [美術的] - [MỸ THUẬT ĐÍCH]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X