• exp

  あぶらえじゅつ - [油絵術]
  nghệ thuật vẽ sơn dầu là nghề truyền thống ở vùng này: 油絵術はこの地方の固有な職業です
  anh ấy kiếm sống bằng nghề vẽ tranh sơn dầu: 彼は油絵術で稼動する

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X