• exp

  きゅうけいする - [休憩する]
  cứ đọc sách khoảng 1 tiếng, tôi lại đặt sách xuống và nghỉ giải lao khoảng 5 phút: 私は毎時間5分、本を置いて休憩する
  Cứ hai giờ đồng hồ tôi lại rời máy tính để nghỉ giải lao: 2時間ごとにコンピュータから目を離して休憩することにしている
  Tìm kiếm chỗ nào đó để nghỉ giải lao : 休憩する場所を探す
  きゅうけいじかん - [休憩時間]
  Hầu hết các trường học đều có thời gian nghỉ giải lao giữa buổi sáng và buổi chiều: ほとんどの学校には午前と午後の間に休憩時間がある
  Brent đã đi mua bỏng ngô vào lúc nghỉ giải lao: ブレントは休憩時間にポップコーンを買いにいった
  Trường hợp thời gian làm việc vượt quá sáu tiếng, thì người sử dụng lao độ
  きゅうそく - [休息]
  Nghỉ giải lao một chút: ちょっとの休息
  Bạn cần nghỉ giải lao thêm một chút nữa: 君にはもう少し休息が必要だ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X