• v

  けっせき - [欠席する]
  nghỉ học một tuần ở trường: 学校を1週間欠席する
  nghỉ học thường xuyên: 繰り返し欠席する
  nghỉ học do tình trạng sức khỏe không tốt: 体調不良のため欠席する
  thường xuyên nghỉ học không xin phép: しばしばの無断欠席
  chỉ toàn nghỉ học thôi: 欠席がちである
  きゅうがく - [休学する]
  bị ốm nên nghỉ học: 病気のため休学する
  きゅうこう - [休校]
  Sự nghỉ học tạm thời: 臨時休校
  nghỉ học.: 休校になる

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X