• n

  ぎじ - [議事] - [NGHỊ SỰ]
  tham gia nghị sự: 議事に加わる
  tại nơi có nghị sự: 議事に入ったところで
  bắt dầu nghị sự: 議事に入る
  làm phương hại đến tiến trình nghị sự: 議事の進行を妨害する
  lập kế hoạch tiến hành nghị sự: 議事の進行を図る
  tái mở nghị sự: 議事を再開する

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X