• v

  ぼうちょう - [傍聴する]
  ちょうしゅ - [聴取する]
  Cảnh sát nghe người lái xe trình bày sự tình về vụ tai nạn.: 警察はその事故について運転手から事情を聴取した。
  きこえる - [聞こえる]
  nghe thấy tiếng nói đâu đây: あちらこちらから声が聞こえる
  nghe thấy tiếng ai kêu cứu: (人)が助けを呼ぶ声が聞こえる
  きく - [聞く]
  nghe tin tức mới nhất: 最新情報を聞く
  きく - [聴く]
  anh ta không bao giờ nghe nhạc mà lại không lăc lư theo điệu nhạc (cứ nghe nhạc lại thích nhún nhảy): 彼は踊らずに音楽を聴くことはできない
  nghe cái đĩa CD này anh sẽ thấy nhạc jazz thay đổi theo năm tháng như thế nào: このCDを聴くと、ジャズが長年の間にどのように変化したかが分かる
  Judy khoái (thích) ngh
  うけたまわる - [承る]
  うかがう - [伺う]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X