• n

  げんじゅう - [厳重]
  cảnh vệ Nhà trắng rất nghiêm khắc: ホワイトハウスの警備は厳重だ
  bảo vệ rất nghiêm (nghiêm ngặt): 警備は極めて厳重だった
  cách ly bệnh nhân một cách nghiêm ngặt: 患者の厳重な隔離
  こわばる - [強張る]
  nét mặt nghiêm: 表情が ~

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X