• adj

  マジ
  ほんき - [本気]
  ひたむき
  ひたすら - [只管]
  げんせい - [厳正] - [NGHIÊM CHÍNH]
  nghiêm chỉnh (nghiêm túc) về mặt đạo đức: 道徳的に厳正である
  Người đưa ra lời giải thích nghiêm chỉnh: 厳正な解釈をする人
  Kiểm tra nghiêm chỉnh (nghiêm túc): 厳正な検査
  Tiến hành giải quyết nghiêm túc (nghiêm chỉnh) những người có liên quan: 関係者の厳正な処分を行う

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X