• adj

  マジ
  げんせい - [厳正] - [NGHIÊM CHÍNH]
  nghiêm chỉnh (nghiêm túc) về mặt đạo đức: 道徳的に厳正である
  Người đưa ra lời giải thích nghiêm chỉnh: 厳正な解釈をする人
  Kiểm tra nghiêm chỉnh (nghiêm túc): 厳正な検査
  Tiến hành giải quyết nghiêm túc những người có liên quan: 関係者の厳正な処分を行う
  がちがち
  học sinh nghiêm túc: ガチガチの勉強家
  かたくるしい - [固苦しい] - [CỐ KHỔ]
  かたくるしい - [堅苦しい] - [CỐ KHỔ]
  cô ấy tham dự một bữa tiệc nghiêm túc: 彼女は固苦しい晩餐会に出席した
  thái độ nghiêm túc, trang trọng: 堅苦しい〔態度などが〕
  がちがち
  khuôn mặt nghiêm túc: 頭ががちがちの

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X