• n

  ほか - [他]
  そと - [外]
  おもて - [表]
  アウト
  いがい - [以外]
  Chẳng có cách gì khác ngoài việc phải chờ đợi họ: 彼らを待つ以外どうしようもない。
  bắt buộc tất cả những người nước ngoài cư trú không phải thuộc Liên minh Châu Âu phải lăn tay điểm chỉ: 欧州連合以外からの外国人居住者への指紋押捺を義務付ける

  Kỹ thuật

  アウター

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X