• n

  やがい - [野外]
  まちはずれ - [町外れ]
  Bảo tàng lịch sử nằm ở ngoại ô thành phố.: 歴史博物館は町外れにある。
  こうがい - [郊外]
  Gallery mỹ thuật đó nằm ở ngoại ô Osaka.: その美術館は大阪の郊外にある。
  Vợ chồng chú tôi sống ở ngoại ô Tokyo.: おじ夫婦は東京の郊外に住んでいる。
  Trước đây tôi đã từng sống ở một khu dân cư ở ngoại ô.: 私は以前郊外の住宅地に住んでいた。
  きんこう - [近郊]
  có trung tâm mua sắm ở ngoại ô thành phố nhưng không có ở trung tâm: 市の近郊にはショッピングモールがあるが、中心部にはない
  từ kiểu kiến trúc ở ngoại ô thành phố, có thể hiểu được lịch sử của thành phố này: この近郊に見られる建築様式から、街の歴史がうかがえる
  mở rộng ra ngoại ô thành phố (ngoại thành) : 首都近

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X