• exp

  しがい - [市外]
  Tham dự một cuộc họp tại ngoại ô thành phố: 市外で行われる会議に出席する
  Nhưng đừng quên bỏ số không đầu tiên ra khỏi mã khu vực: でも市外局番から最初の0を取るのを忘れないようにしてください。

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X