• exp

  ざいげん - [財源]
  Núi và rừng này là nguồn tài chính cho khu vực này.: この山林が地域の財源だ。
  Kế hoạch bị hủy bỏ vì thiếu nguồn tài chính.: 財源から計画は破棄された。

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X