• n

    じょうほうげん - [情報源]
    Ở nông thôn, việc thu nhận thông tin rất chậm và nguồn thông tin cũng ít ỏi.: 農村では、情報を得るのが非常に遅く、また情報源も少ない。

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X