• adj

  ぐどんな - [愚鈍な]
  ぐどん - [愚鈍]
  thật là ngu đần (ngu dốt, ngu si, đần độn, ngu độn): とても愚鈍な
  cư xử ngu dốt (ngu độn): 愚鈍な振る舞いをする
  người ngu độn: 愚鈍な人
  có vẻ ngu độn (ngu ngốc): 愚鈍そうに

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X