• v

  おろかな - [愚かな]
  ぐどん - [愚鈍]
  thật là ngu đần (ngu dốt, ngu si, đần độn): とても愚鈍な
  cư xử ngu dốt: 愚鈍な振る舞いをする
  có nhiều người giả vờ ngu dốt (ngu đần) để không chấp nhận ý kiến mới: 新しいアイディアを受け入れたくないために愚鈍なふりをする人々がいる
  có vẻ ngu dôt: 愚鈍そうに
  người ngu dốt: 愚鈍な人

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X