• n

  りゆう - [理由]
  Không có lý do (nguyên do, nguyên nhân) đặc biệt: 特に理由はない
  không rõ lý do (nguyên do) mà anh ấy đã đến đó một mình: 彼がひとりでそこへ行った理由は、はっきりしない
  lý do (nguyên do, nguyên nhân) khiến ai đó không thành công trong lĩnh vực kinh doanh từ trước cho tới nay: ~が従来のビジネ
  げんゆう - [原由] - [NGUYÊN DO]
  げんいん - [原因]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X