• n

  げんけい - [原型]
  nguyên mẫu của hệ điều hành Windows: ウインドウズのオペレーティング・システム(OS)形式の原型
  nguyên mẫu của nhà máy: 工場での原型
  nguyên mẫu thời kỳ đầu: 初期の原型

  Kỹ thuật

  プロトタイプ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X