• n

  わけ - [訳]
  りゆう - [理由]
  Không có lý do (nguyên do, nguyên nhân) đặc biệt: 特に理由はない
  không rõ lý do (nguyên do) mà anh ấy đã đến đó một mình: 彼がひとりでそこへ行った理由は、はっきりしない
  Động từ chỉ nguyên nhân (lý do): 理由の副詞(ふくし)
  lý do (nguyên do, nguyên nhân) khiến ai đó không thành công trong lĩnh v
  よし - [由]
  ゆえ - [故]
  ねもと - [根本]
  ねもと - [根元]
  どうき - [動機]
  じゆう - [事由]
  げんゆう - [原由] - [NGUYÊN DO]
  げんいん - [原因]
  nguyên nhân gia tăng bệnh (như bệnh tật): の罹患率上昇の原因(疾患など)
  nguyên nhân không được ưa chuộng: ~が人気のない原因
  nguyên nhân lớn gây tử vong và thương tật xảy ra trong ~: ~における死傷の大きな原因
  nguyên nhân được chấp nhận bởi ~: ~によって認められた原因
  げん - [原]
  nguyên nhân sự biến đổi của môi trường: 環境変異原
  いん - [因]
  Nguyên nhân chủ yếu của việc chậm trễ trong việc phổ cập Internet: インターネット普及の遅れの主要因
  Nguyên nhân quyết định mang tính quan trọng của ~: ~の重要な決定因
  Nguyên nhân quyết định mang tính khách quan : 客観的決定因

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X