• n

  げんし - [原子]
  nhà vật lý hạt nhân nguyên tử: 原子(核)物理学者
  vũ khí nguyên tử: 原子(力)兵器
  nguyên tử khí gas: ガス原子
  アトム
  アトミック
  sự vận động của nguyên tử: アトミアトミック・マニピュレーション
  tổ hợp nguyên tử : アトミックカクテル

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X