• n, exp

  こっかげんしゅ - [国家元首]
  nhận được sự đối đãi giống như nguyên thủ quốc gia từ các quốc gia khác: 外国から(主語)は国家元首としての扱いを受ける
  hợp thức hóa quyền lực của Hoàng Đế giống như nguyên thủ quốc gia: 天皇の国家元首としての役割を正当化する

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X