• n

  ださい
  げんし - [原始]
  アボリジニー
  Nghệ thuật thời nguyên thủy: アボリジニー芸術
  げんしてき - [原始的]
  về mặt văn hóa họ đều còn rất nguyên thủy (chưa hiểu biết gì): 文化に関しては彼らは原始的であった

  Tin học

  プリミティブ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X