• n

  のぞみ - [望み]
  Nguyện vọng thoát khỏi đói nghèo.: 貧困から逃れたいという望み
  ねんがん - [念願]
  しがん - [志願]
  きぼう - [希望]
  nguyện vọng về hình thức thanh toán (tiền hàng): ~の(代金の)支払方法に関する希望
  nguyện vọng của các nhà khoa học trên khắp thế giới: 世界中の科学者たちの希望
  きたいする - [期待する]
  がんもう - [願望] - [NGUYỆN VỌNG]
  nguyện vọng được chết: 死の願望
  tôi có mong ước (khát vọng, khao khát, nguyện vọng) muốn được trở thành một người chỉ huy: 指揮者になりたいという強い願望がある
  nguyện vọng lớn lao: 大きな願望
  がんぼうする - [願望する]
  がんぼう - [願望] - [NGUYỆN VỌNG]
  ôm ấp nguyện vọng muốn trở thành~: ~になりたいという願望を抱く
  きぼうする - [希望する]
  のぞむ - [望む]
  Nguyện vọng chân thành được mở rộng quan hệ với_: ~ との関係拡大を心から望む

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X