• adj

  やばい
  ぶっそう - [物騒]
  vật nguy hiểm: 物騒な物
  きけん - [危険]
  Nguy hiểm. Cấm vào khu vực đang thi công: 危険。工事範囲内立入禁止
  あやうい - [危うい]
  あぶない - [危ない]
  Sẽ rất nguy hiểm nếu bơi trên dòng sông nước chảy xiết.: 流れの急な川で泳ぐのは危ない。
  bác sỹ nói rằng con gái tôi đã thoát ra khỏi tình trạng nguy hiểm.: 医者は娘が危ない状態を脱したといった。
  きがい - [危害]
  sự nguy hại (nguy hiểm) đến môi trường: 環境への危害
  sự nguy hại (phương hại) về tinh thần: 精神的危害
  nguy hại nghiêm trọng: 多大な危害
  bảo vệ ai đó khỏi sự nguy hiểm: 危害から(人)を守る
  きけん - [危険]
  nguy hiểm (mối đe dọa) xung quanh việc sử dụng Internet: インターネットを利用する際付いて回る危険
  nguy hiểm tạm thời: 一時的危険
  nguy hiểm vốn có: 往来危険
  きけんな - [危険な]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X