• n

  ガレージ
  Gara (nhà để xe) có dung tích chứa được ~ xe ô tô: 車_台分のスペースのあるガレージ
  Khách hàng đến mua sắm ở trung tâm ABC được gửi xe miễn phí hai giờ tại nhà để xe XY: ABCモールでお買い上げいただいたお客さまは、XYガレージでの駐車が2時間無料になります
  Không được để xe đạp ngoài đường. Hãy dắt vào nhà để xe.
  しゃこ - [車庫]

  Kỹ thuật

  カーシェッド
  シェッド

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X