• n

  ホーム
  プラットホーム
  ステーション
  えき - [駅]
  Chúng ta sẽ gặp nhau vào lúc 5 giờ tại nhà ga Osaka nhé.: 大阪駅で5時に待ち合わせましょう。

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X