• n

  そうこ - [倉庫]
  nhà kho tự động: 自動倉庫
  くら - [蔵] - [TÁNG]
  tu sửa nhà kho: 蔵の整理をする
  rượu mang ra từ nhà kho: 蔵出しの酒
  くら - [倉] - [THƯƠNG]
  nhà kho ngũ cốc: 穀物倉
  nhà kho chứa bom: 爆弾倉
  cho vào nhà kho: 倉に入れる

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X