• n, exp

  げんしりょくはつでんしょ - [原子力発電所]
  Thu hồi ~ từ nhà máy điện nguyên tử: 原子力発電所から~を回収する
  Hay là ô nhiễm phóng xạ và ... từ nhà máy điện nguyên tử: あるいは、原子力発電所からの放射能汚染や...
  Cuộc tranh luận quanh việc an toàn của nhà máy điện nguyên tử: 原子力発電所の安全をめぐる論争

  Kỹ thuật

  げんしりょくはつでんき - [原子力発電所]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X