• n, exp

  げんぱつ - [原発] - [NGUYÊN PHÁT]
  Tiếp nhận nhà máy năng lượng hạt nhân (nhà máy phát điện nguyên tử): 原発を受け入れる
  Vận động chống nhà máy năng lượng hạt nhân (nhà máy phát điện nguyên tử): 反原発運動
  Kiểu nhà máy năng lượng hạt nhân (nhà máy phát điện nguyên tử) toàn phần.: 全身原発型

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X