• n

  ぶっそう - [仏僧] - [PHẬT TĂNG]
  びく - [比丘] - [TỶ KHÂU]
  そうもん - [桑門]
  そう - [僧]
  nhà sư tu hành để có thể rời xa những ham muốn: 修道僧は欲から離れるように絶えず修行している
  おぼうさん - [お坊さん]
  không phải bắt chước cung cách của nhà sư, mà phải làm theo những lời giáo huấn của ông ấy: 坊さんの素行をまねするのではなく、坊さんが説教するとおりのことをしなさい。
  đàn bà, nhà sư và gà là 3 kẻ không bao giờ biết thế nào là đủ: 女と坊さんとニワトリは、十分という言葉を知らない。
  miệng nhà sư thì bảo không được ăn t
  おっさん

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X