• n

  くうはく - [空白]
  (thời gian) nhàn rỗi): 空白(時間の)
  かんさん - [閑散]
  một ngày nhàn rỗi của thị trường cổ phiếu: 株式市場の閑散とした1日
  khu vực thương mại thường trầm lắng, nhàn rỗi vào buổi tối: 商業地区は夜は閑散としている
  vào lúc (vào mùa) yên tĩnh (nhàn rỗi): 閑散期に

  Tin học

  アイドル

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X