• n

  ピープル
  じんみん - [人民]
  しょみん - [庶民]
  こくみん - [国民]
  anh hùng của nhân dân: 国民的英雄
  Người Nhật là những người dân chăm chỉ.: 日本人は勤勉な国民だ。
  Công chức nhà nước làm việc vì nhân dân.: 公務員は国民ために働く。
  おくちょう - [億兆]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X