• v

  ふえる - [殖える]
  ぞうしょく - [増殖する]
  Tế bào T chết người sẽ có phản ứng nhân bản khi nó tiếp xúc với protein không đồng chất: キラーT細胞は異種タンパク質に遭遇するとそれに反応して増殖する
  じょうじる - [乗じる]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X