• n, exp

  あくやく - [悪役] - [ÁC DỊCH]
  anh chàng diễn viên đó có thể diễn vai phản diện một cách rất hấp dẫn : その俳優は、悪役を大変魅力的に演じることができる。
  あくにん - [悪人]
  trong truyện của trẻ con xuất hiện nhiều nhân vật phản diện: 子ども向けの物語には、悪人が良く登場する
  đóng vai nhân vật phản diện: 悪人を演じる

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X