• n, exp

  ウォッチマン
  họ thuê nhân viên bảo vệ để bảo vệ nhà máy: 彼らは工場を守るために、ウォッチマンを雇った
  phòng của nhân viên bảo vệ: ウオッチングの部屋
  しゅえい - [守衛]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X