• n

  ピンセット
  けぬき - [毛抜き] - [MAO BẠT]
  nhổ lông mày (ai) bằng nhíp: 毛抜きで(人)の眉毛を抜く
  nhổ gai bằng nhíp: 毛抜きでとげを抜く

  Kỹ thuật

  スプリング

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X