• Kỹ thuật

    アルミナ
    Explanation: 酸化アルミニウムを主成分とする高硬度の物質。

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X