• v

  ひたす - [浸す]
  つっこむ - [突っ込む]
  nhúng đầu vào nước: 頭を水に突っ込む

  Kỹ thuật

  スチープ
  ドレンチング

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X