• n

  ようぼ - [養母]
  にゅうぼ - [乳母] - [NHŨ MẪU]
  うば - [乳母] - [NHŨ MẪU]
  ủy thác việc chăm sóc ai đó cho người nhũ mẫu. : (人)の養育を乳母に委ねる

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X