• exp

    だがっき - [打楽器]
    Tôi nhìn anh ta chơi ghita như là chơi một nhạc cụ thuộc bộ gõ.: 彼のギターはパーカッシブだと思う。/彼はギターを打楽器のように扱うね。

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X