• v

  いかす
  えいびん - [鋭敏]
  Nói chung thì động vật có giác quan nhạy bén hơn con người.: 一般に動物の方が人間よりはるかに鋭敏な感覚を持っている。

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X