• adj

  ソフト
  かるい - [軽い]
  Nhỏ và nhẹ đến nỗi có thể nhấc lên một cách dễ dàng: 簡単に持ち運べるほど小さくて軽い
  tội nhẹ: 軽い〔罪などが〕
  あわい - [淡い]

  Kỹ thuật

  ライト

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X