• int

  ねえ
  かな
  với một trường tư thục, trường này hoàn toàn không đắt một tí nào. Tại sao lại (rẻ) thế nhỉ?: この学校、私立にしては高くないわね。なんでかな?
  để nối liền (defrag) 100GM, không hiểu cần bao nhiêu thời gian nhỉ: 100GBをデフラグしたらどのくらい時間がかかるのかな"
  nếu nói chuyện này ra, không hiểu anh t

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X