• n

  バイナリー
  バイナリ
  にしん - [二進] - [NHỊ TIẾN]

  Tin học

  にげん - [二元]
  バイナリ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X